Meme-dödar-direktiv eller kreatörernas upprättelse? : En analys av Copyright-direktivets artikel 17 (f.d. 13)

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)