Konstruktion av timmergrip

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Författare: Daniel Helgesson; Niklas Eriksson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Gripklorna hos dagens timmergripar följer en cirkulär rörelse vilket medför att griparen måste korrigeras i höjdled kontinuerligt av maskinföraren för att undvika att virket missas av griparen eller att skador på marken sker. LIAB (Lima Innovation AB) vill med bakgrund i detta undersöka om en ny typ av gripare, som löser detta problem, kan konstrueras. Målet med detta examensarbete har varit att från grunden konstruera en gripare, avsedd för befintliga skotare på marknaden, som minimerar den grävande rörelsen.
Genom projektet följdes en produktutvecklingsprocess utarbetad vid Luleå tekniska universitet kallad Sirius Masterplan. Användandet av bland annat rörelse- och FEM-analyser resulterade i solidmodeller av en gripare som med hjälp av en fyrlänksmekanism följer marken i en näst intill rätlinjig rörelse. Griparens övriga prestanda, såsom exempelvis vikt och spetskraft, ligger i nivå med konkurrerande gripare i samma storlek. Dessa solidmodeller kommer ligga som underlag för tillverkningen av en prototyp som skall testas och utvärderas under verkliga driftsförhållanden.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)