Schabbla genus Hallå, jämlikhet varför då? : En kritisk diskursanalys som undersöker representationen av jämlikhet i Skavlan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

Författare: Adam Dahlros; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)