Hur fostrar vi elever till demokratiska medborgare? : - En litteraturstudie om formandet av demokratiska medborgare i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: I läroplanen Skolverket (2022) står det att utbildningen ska fostra demokratiska medborgare. I denna forskningsöversikt har syftet varit att besvara frågeställningen “Hur fostrar vi eleverna till demokratiska medborgare”. Vi har använt oss av mer specificerade underrubriker i arbetet mot att besvara denna frågeställning i form av “Vilken påverkan har mångkulturen på en skola mot målet att fostra demokratiska medborgare”. Resultatet i denna forskningsöversikt visar på att det finns flera olika faktorer vilka har betydelse för hur eleverna genom utbildningen fostras till demokratiska medborgare och det tas upp möjliga problem samtidigt som det framgår vad som fungerar och kan spridas vidare. I forskningsöversikten redovisar vi samlad forskning som visar på vilken påverkan mångkulturen i ett arbetslag har för att främja arbetet mot att fostra eleverna till demokratiska medborgare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)