Kök på väg : utformning av pentryt i framtidens husvagn

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

Sammanfattning: Hemmiljön har fått ett större utrymme och blivit allt viktigare i våra liv. Vi håller gärna till i köket, hem­mets hjärta, där vi umgås samtidigt som vi lagar mat. Husvagnstillverkarna har också förstått vikten av de­sign och formgivning och erbjuder kunderna att utfor­ma vissa delar i husvagnen själva efter eget tycke och smak. Det kan vara planlösning, färgsättning, tygval mm, allt för att husvagnen ska kännas personlig och hemtrevlig. Enligt Cabby liknar husvagnen mer och mer hemmet, både vad gäller utseende och komfort. Det ska kännas som hemma fastän man är på resande fot. Cabby och återförsäljare som intervjuats berättar att husvagnsintresserade kvinnor har stort inflytande vid ett eventuellt husvagnsköp, att det är de som avgör om det blir ett köp eller inte. Första intrycket spelar stor roll och oftast är det köket man först möter när man kliver in i vagnen. Uppdraget var att se över färg, form och funktion ur ett ergonomiskt perspektiv i ett befintligt vinkelkök, i en modell gjord för två personer. Flerfunktionella lös­ningar som frigör mer yta och förvaring efterfrågades. Syftet med examensarbetet var att hitta de områden i pentryt som bör utvecklas, där målet var att väva sam­man husvagnspentryt med hemmaköket, att skapa ett användarvänligt, funktionellt pentry som erbjuder god arbetsyta och flexibilitet. Två enkätndersökningar gjordes, en där husvagnsan­vändare fick svara på hur väl deras husvagn uppfyller deras behov, och en där kvinnor och män fick svara på liknande frågor rörande hur hemmets kök uppfyllde deras behov. Det visade sig att husvagnsanvändarnas behov främst rör arbetsytan, som inte är tillräckligt stor och flexibel, att 75% av de tillfrågade husvagnsan­vändarna lagar sin mat från grunden. För kvinnor i hemmet var det bl a viktigt att kunna anpassa arbetsytan efter sina egna behov och att kunna arbeta och umgås flera personer samtidigt. Platsanalysen visade bl a. på outnyttjade utrymmen under bänk­skivan samt skåpluckor som utgör en skaderisk. Resultatet blev ett pentry med smart förvaring mer likt ett hemmakök med flexibla arbetsytor, renare linjer med ett enklare uttryck, till skillnad mot nuvarande pentry med sitt runda formspråk. Lösningen medger att flera personer samtidigt kan laga mat och umgås i och kring pentryt. Resultatet presenterades med en färdig prototyp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)