Datorspel i historieundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med arbetet är att se om det går att använda datorspel i historieundervisningen, framför allt när det gäller att behandla historiebruk/historieanvändning. Utifrån detta valde vi följande frågeställning: Hur kan man arbeta med datorspel i historieundervisningen? Samt hur kan man arbeta med historiebruk med hjälp av datorspel? För att besvara ovanstående syfte och frågeställning arbetade vi genom att söka och sammanställa olika studier. Vi valde ut studier som var nära i tid samt peer reviewed. Studierna menar på att det är en ökad användning av datorspel bland unga och att försöka använda datorspel i klassrummet kan vara av intresse. Studier visade också att man kan använda sig av datorspel i undervisningen men den kan inte ersätta övrig undervisning. Det kan användas som ett verktyg för att kunna prata om vissa delar i undervisningen. Att koppla historiebruk med datorspel är högst relevant, lika relevant som att göra det med film. I slutet på kunskapsöversikten diskuteras kopplingen mellan datorspel och historiebruk och ser om det finns relevans för det i klassrummet. Avslutningsvis presenteras ett exempel för vidare forskning, samt en passande frågeställning till denna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)