Hur används och görs musik i förskolan? : Ett musikdidaktiskt perspektiv på förskollärares praktik

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Musikhögskolan

Författare: Lena Ostendorf; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)