Visual Care : Utveckling av en webbapplikation för att visualisera vårdprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Rapporten beskriver hur produkten Visual Care har tagits fram. Produkten är en webbapplikation för visualisering av statistik från kunden Region Östergötland. Målet med applikationen är att hjälpa anställda på Region Östergötland att planera behandling av cancerpatienter. Syften med den här rapporten är att analysera projektgruppens utvecklingsmetoder och processer för att ta fram produkten Visual Care. Produkten kommer inte att användas av Region Östergötlands anställda, utan kommer istället att användas som en prototyp och inspiration för framtida projekt av kunden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)