From conflict to consensus : The formation of a distinct Swedish identity in Finland c. 1860 –1908

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Historiska institutionen

Författare: James Gardner; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)