Aktieägarskydd vid kontantemissioner : Kan aktieägare i onoterade bolag skyddas mot utspädning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jacob Elovsson Hultin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)