Konfigurationsverktyg för spänningslikriktare

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Sammanfattning: Kraftelektronik AB i Växjö tillverkar en spänningslikriktare som kan konfigureras enligt kundens önskemål. Antalet parametrar som kan ändras uppgår till över 300 stycken och måste i nuläget konfigureras manuellt av en operatör. För att förenkla önskade de att vi utvecklade ett program så konfigurationen kunde utföras i Windows-miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)