Keeping track of inventory by introducing a track and trace system -A case study at Svenska Mässan Gothia Towers AB

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Logistics and Transport Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)