Upplevelsen av att vara hysterektomerad i fertil ålder

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Hysterektomi är ett vanligt ingrepp där kvinnans livmoder avlägsnas av både benigna och maligna orsaker. Förlusten av en livmoder kan påverka kvinnan på olika sätt då livmodern ofta förknippas med kvinnlighet. Kvinnornas livsvärld kan påverkas av denna kroppsliga förändring. Syfte: Syftet var att sammanfatta kvinnors upplevelser av att vara hysterektomerade i fertil ålder. Metod: Litteraturstudie som baseras på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som tagits fram via CINAHL, PubMed och PsycINFO. Resultat: Den fertila kvinnan påverkades av hysterektomin både psykiskt, fysiskt och socialt och upplevde att hennes kvinnlighet förändrades. Den hysterektomerade kvinnan kände sig ofullständig och sörjde förlusten av sin livmoder och förmågan att kunna bli gravid. Andra kvinnor upplevde en känsla av frihet då de inte längre hade några gynekologiska bekymmer. Relationen med partnern påverkades av hysterektomin och de var rädda för att förlora sin partner då de inte kunde ge dem barn. Kvinnorna fick minskad sexlust vilket påverkade deras intima relation till partnern. Några kvinnor uppgav att de fick ett bättre sexliv med sin partner på grund av att de inte behövde anpassa sig efter sin menstruationscykel. Kvinnorna upplevde att det var svårt att umgås med kvinnor som inte var hysterektomerade, då kvinnorna upplevde att deras situation var unik. Konklusion: Litteraturstudien visar att kvinnor upplever både positiva och negativa förändringar psykiskt, fysiskt och socialt när hysterektomerade. Kvinnligheten är det som främst påverkas av ingreppet. Med tanke på hur ingreppet kan påverka kvinnorna på olika sätt behöver sjuksköterskan ge personcentrerad omvårdnad utifrån unika kvinnans individuella behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)