Vinstprognosernas precision : Är vinstprognoser mer träffsäkra efter införandet av IFRS?

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Qendrim Beqiri; [2014]

Nyckelord: Vinstprognoser;

Sammanfattning: Vinstprognosernas precision är en magisteruppsats i företagsekonomi som behandlar huruvida tillämpningen av IFRS har påverkat träffsäkerheten av de vinstprognoser som görs av analytiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)