Lagen om alternativa investeringsfonder : innebörd, konsekvenser och brister

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Christofer Hemsedal; Henrik Schön; [2013]

Nyckelord: Finansmarknadsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)