Metoder för att generera sudokun med få ledtrådar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Författare: Victor Beer; Sebastian Isheden; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: In this report, we review various methods for generating valid sudoku with few hints. The report begins with a bit of terminology and anoverview of various methods that can be used to generate sudoku. Subsequently we go through the results of these generating methods, where wecan see that in order to generate sudoku with few clues, one must takespecial care how to place the clues of the sudoku. Finally we come to theconclusion that one of the neighbour-generating-method wasthe fastest algorithm for generating sudoku.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)