"Låt alla folk vara herrar i sina egna hus" - En analys av Sverigedemokraternas kärnideologiska förändring 2005-2018

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: 2007 publicerade statsvetaren Cas Mudde en bok där han definierade partifamiljen benämnd populistiskt högerradikala på basis av tre kärnideologiska kännetecken: nativism, auktoritarianism och populism. I boken klassificerades Sverigedemokraterna som tillhörande denna partifamilj. Genom analys av Sverigedemokraternas officiella partimaterial efter 2007 har vi undersökt om partiet har genomgått förändringar beträffande Muddes kärnideologiska klassificeringsgrunder och om Sverigedemokraterna fortsatt kan klassificeras som populistiskt högerradikala. Vårt slutresultat visar att det inte har skett någon fundamental förändring i Sverigedemokraternas kärnideologi och att de därmed fortsatt är populistiskt högerradikala utifrån Muddes definition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)