”Måste allt vara så normalt?” : - Om delaktighet och inflytande i särskilda undervisningsmiljöer och syftet att förbereda för ett självständigt samhällsliv.

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Författare: Anna Sjölander; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)