Samtal och analys av litteratur och film : En modell för arbete med Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språkLitteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Emelie Forslöf; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)