Åsiktsartiklar på Aljazeera.net - en innehållsanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för romanska språk

Författare: Peter Bjerhem; [2009-09-23]

Nyckelord: arabiska massmedia; Al Jazeera;

Sammanfattning: Studie av innehållet i politiska krönikor publicerade av den arabiska nyhetskanalen Al Jazeera under perioden 12 - 28 april 2008. Innehållsreferat och analys av tendensen. Teman: islam, terrorism, sekterism, Irak, USA, Israel, Palestina, Hamas, Fatah, arabisk nationalism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)