Dataspelsberoende : - Och spelkomponenter i World of Warcraft

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

Författare: Robin Persson; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Diskussionen i Sverige angående dataspelsberoende och att främst att ungdomar, spenderar mycket av sin vakna tid framför spelen, har på senare tid tagit fart i media. Många har diskuterat om inte detta är ett samhällsproblem. WoW (World of Warcraft) är ett av de populäraste spelen i världen och lockar väldigt många individer. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka spelet WoW för att ta reda på vilken eller vilka av dess spelkomponenter som kan ha ett samband med ett beroende. Detta har gjorts genom experiment, observation och intervju av individer som spelar spelet. Syftet anses uppnått och frågeställningen i arbetet har besvarats. De komponenter som ansågs ha ett samband med beroende var Spelare (spelarna i spelet påverkade varandra på en social nivå) och Karaktärsuppgraderingen (jakten efter att få sin karaktär att bli bättre och bättre).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)