"Jag tycker om skinka så i Sverige är jag kristen. Det är inte så vitkigt" : En studie av nyanlända muslimska ungdomars religionsutövande och eventuella förändringar sedan flykten till Sverige.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Malin Kaas; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)