Teaching Timely Ecocriticism: Analysing Dylan Thomas’s imagery of anthropogenic dumbness and temporality.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

Författare: Lukas Kryzanauskas; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)