Magic Formula på den svenska aktiemarknaden : Kan en värdeinvesteringsstrategi generera abnormal avkastning på lång sikt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Att slå marknaden har varit ett kontroversiellt ämne inom akademin under en väldigt lång tid.Enligt EMH, en grundläggande finansteori, är det inte möjligt att “slå marknaden” under enlång tid utan att ta högre risk. Hedgefond-förvaltaren Joel Greenblatt publicerade år 2006 enformel som ska kunna prestera över marknaden till lägre risk, även långsiktigt, The MagicFormula. Denna studie utvärderar en Magic Formula-portfölj på den svenska marknaden i syfteatt undersöka om den kan generera en abnormal avkastning i perioden år 2000-2020. Dettagenomförs genom en kvantitativ analys. Resultaten visar att Magic Formula-portföljensintercept är signifikant skiljt från 0 i Fama & Frenchs trefaktormodell som inkluderar enmarknads-, storleks- och värdefaktor. Eftersom de riskpremier som testats för inte förklararavkastningen dras slutsatsen att antingen är trefaktormodellen bristfällig, eller så existerar enanomali kopplat till strategin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)