Ljudarkitektur – ljud som resonans av rummet : Undersökning om ljudets multimodala funktion i en kunskapsinriktad miljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: Utställningar har traditionellt varit kunskapsorienterat och verkat som ett kulturellt centrum för besökare. En kontemporär besökare finner ej text och bilder som lockande kommunikationsmedier. Nöjet finner besökaren genom att ha upplevt informationen. Därmed ställs det krav på utställningsmiljöer där ett multimodalt kommunikationslandskap växer. Ljudet blir således en viktig del i främjandet av upplevelsen. Syftet med denna undersökning är att beskriva och förstå ljudets multimodala funktion i en kunskapsinriktadmiljö. Likväl om ljuddesign kan främja en djupare upplevelse för besökare på plats och möjligen skapa en lukrativ utveckling för aktörer inom besöksindustrin. Genom intervjuer med ansvariga vid utställningar och enkätundersökning med besökare undersökas ljudets verkan i utställningar och om det ska utvecklas. Studien har visat att en diskurs råder i hur aktörer inom utställningar arbetar vid utformning av miljön. Ljudet blir åsidosatt och endast uppmärksammat om ekonomin tillåter det. Uppfattningen är att mycket ljud i en utställning blir problematiskt. Det råder en olikhet med besökarnas åsikt vilka menar att ljudet är en vital del i upplevelsen där fler stimulerade sinnen skapar starkare helhet. Ljudet som efterfrågas av besökarna ska vara i kongruens med miljön. En modell vilket föreslår ett sådant tillvägagångssätt presenteras. Därmed finns det en framtida möjlighet för nya företag att genom medvetenhet kring utställningsaktörers verksamhet skapa en gynnsam marknad för båda parter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)