Frequency Assignment Problem in Cellular Networks

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Datateknik

Författare: Muhammad Asif Noor; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)