Att mäta och bedöma prestation inom rättsväsendet. En fallstudie om Polismyndigheten i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)