Framtiden för hållbar konsumtion - är konsumenterna redo för förändringen? En studie om konsumenters attityd gentemot uthyrning av premiumprodukter i ett hållbarhetssyfte

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Aylin Azadani; Karin Davidsson; [2020-06-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)