Molntjänster : Skiljer sig den upplevda informationssäkerheten i SaaS-baserade molntjänster mellan utvecklare och privatpersoner?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Robin Köhn; Hossam Hasan Hamid; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)