Finns det en prisbubbla på bostadsmarknaden i Stockholm och/eller Göteborg? : En empirisk studie på bostadsprisernas utveckling i Stockholm och Göteborg under perioden 1994-2014

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Daniel Backlund; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om huruvida det finns en prisbubbla på Stockholms- ochGöteborgs bostadsmarknad under perioden 1994-2014 och om det eventuellt kommeruppstå en prisbubbla i framtiden. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden under perioden 1994-2014 analyseras med hjälp av en empirisk studie, där ett flertal fundamentala faktorer förklarar prisutvecklingen påbostadspriserna i Stockholm och Göteborg. Syftet med uppsatsen är att avgöra ifallprisutvecklingen på bostadsmarknaden går förklara med hjälp av fundamentala faktorereller inte, ifall priserna kan anses normala eller om de kommer sjunka i framtiden. Av resultatet i uppsatsen framgår att det inte går avgöra huruvida en prisbubbla existerarpå bostadsmarknaden i Stockholm och Göteborg eller inte med hjälp av teorier frånHans Lind (2008) och Case & Shiller (2004). Däremot finns det faktorer påbostadsmarknaden som hintar om en eventuell prisbubbla i framtiden. Bland annat harden procentuella kostnaden minskat samtidigt som bostadspriserna ökat. Gapet mellanbostadsprisförändringar och inkomstförändringar har även ökat markant understudieperioden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)