Den obligatoriska besvikelsen - en studie om kärlek/förälskelse, genus och sexualitet i populärmusiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: The purpose of this essay is to investigate how lyrics of love songs represent gender and sexuality. My method for examining the lyrics of popular music is a critical linguistic analysis with influences from critical discourse analysis. Throughout my analysis I found patterns which shows that love songs often represents an ideal of a relationship to be monogamous, heterosexual and everlasting where the man possess the agency.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)