The Vladimirov Heat Kernel in the Program of Jorgenson-Lang

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Analys och sannolikhetsteori

Författare: Mårten Nilsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)