Stockholms tunnelbana kommer byggas ut. Buller kommer uppstå men ingen fara, bara tillfälligt : Att informera barn i årskurs ett om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm med hjälp av illustrationer och text.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Region Stockholm ansvarar för Stockholms kollektivtrafik och har som målsättning att den ska vara så välbyggd, lättillgänglig och pålitlig för alla som vistas i staden. Stockholms invånarantal är i ständig utvecklingsfas och det ställer krav på kollektivtrafiken, framförallt stadens tunnelbanesystem. Denna ombyggnation skulle leda till sprängningar under jorden och medföra höga ljud och vibrationer i marken, alltså buller. Byggnationerna skulle ske i citymiljö vilket betyder att en omfattande grupp av människor skulle påverkas av bygget, varav dem många skolbarn. Genom ett samarbete med Region Stockholm har mitt uppdrag som informativ illustratörsstudent varit att skapa ett informationsmaterial om denna byggnation för barn i årskurs ett.   Detta examensarbete grundas både på teoretiska och metodiska undersökningar. I den teoretiska delen undersöktes till exempel retoriska verktyg, text och bild i samverkan och effekten av att använda en serie som läromedel. I början av projektet gjordes en mindmapping och ett flertal skisser för att så sätt väcka tankeprocessen. Metoder som en bokanalys på barnböcker och en intervju med en lärare bidrog till en klarare syn på hur text och bild i samverkan kunde te sig i barnböcker men även i barnens undervisningsmaterial. Ett test genomfördes även på en skola i Eskilstuna där målgruppen fick vara med och välja ut hur buller skulle visualiseras. Valet blev sedan att skapa en serie som berättade om tunnelbanebyggnationerna.     Målet med projektet vara att skapa ett roligt informationsmaterial som skulle få målgruppen mindre oroliga och mer nyfikna på byggnationerna. Dessa känslor bekräftades under testet på skolan och under intervjun bekräftades det även att bilder väcker en viss nyfikenhet hos barn. Efter testet och intervjun säkerställdes det att stor vikt behövde läggas på att skapa ett manér som tilltalade barnen, innehållande kontrastrika färger och organiska former. Att inkludera förmänskligade djurkaraktärer visade sig vara ett roligt inlärningssätt för målgruppen, som dels bekräftades under intervjun men även under arbetets teoriundersökningar. Slutligen resulterade arbetet i en serie där läsaren får förklarat för sig varför tunnelbanan byggs ut och vad buller är, men också hur tunnelbanan kommer se ut i färdigt skick. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)