Testning av informationsinfrastrukturer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

Sammanfattning: Informationsinfrastrukturer (II) är ett ständigt evolverande system som binder samman flera olika informationssystem till en fungerande helhet. Vi har undersökt SSBTEK som är en II som binder samman olika myndigheters informationssystem. I det här arbetet har vi fördjupat oss i hur testning av II går till, vilka faktorer som är avgörande för en omfattande II-testning. Vi har genomfört en fallstudie för att närmare undersöka en II och intervjuat dess designer och testare. Det vi har kommit fram till är att testmiljötillhandahållning från designerns sida kan spela den centrala rollen i II-testningen eftersom det kan öka förståelsen av komplexa data och möjliggör testning parallellt med vidareutvecklingen av II. Andra faktorer som är viktiga är kommunikation mellan designern och testaren och testdatakvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)