Min kropp, mina regler oavsett vad samhället tycker. : En semiotisk analys av porr och sexarbete på OnlyFans

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University

Författare: Julia Litzen; Wilma Axelsson; [2022]

Nyckelord: Porr; sexarbete; kvinnor; sociala medier; OnlyFans;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)