Utveckling av rollator : Examensarbete i integrerad produktutveckling

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Sammanfattning:

Examensarbetet "Utveckling av rollator" har utförts på institutionen för teknik och samhälle vid Högskolan i Skövde på uppdrag av Ahlberg Leber AB i ämnet integrerad produktutveckling.

 

Uppdraget började med en grundlig förstudie av rollatormarknaden och till viss del även närliggande marknader. En kundkedja togs fram över de personer som kommer i kontakt med rollatorn under dess livslängd och som därför kan anses som intressenter av hur produkten utformas. Därefter gjordes ett antal intervjuer och enkäter för att klargöra vilka egenskaper som ansågs som viktiga hos en rollator.

 

Utifrån detta skapades en objektiv kravspecifikation som diskuterades och modifierades något efter företagets krav.

 

Välkända metoder såsom t ex brainstorming och brainwriting har använts för att generera idéer till projektet. Idégenereringen genomfördes både inom projektgruppen och tillsammans med andra studenter. Under genereringen lades fokus på ett antal olika områden, som huvudform, tilläggsfunktioner, hopfällningar och helhetslösningar.

 

Efter att ha arbetat vidare på några olika idéer kunde olika konceptförslag skapas. Dessa diskuterades både med företaget och med experter inom framförallt lätta konstruktioner. Alla koncept bestod av hopfällningslösningar eftersom det ansågs vara en viktig del av utformningen.

 

Resultatet av examensarbetet blev ett slutgiltigt konceptförslag som utformats med fokus på kundernas behov. Den nya generationens rollator har en form som tilltalar ögat, hållfasthet som motsvarar framtidens krav och är ergonomiskt utformad för att passa dess brukare. Konceptet innebar en rollator som fälls ihop m h a två vinkelräta gångjärn eftersom det ansågs ha flest fördelar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)