Radiovågsuppvärmning av tokamakplasma och vikten av kaos

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

Författare: Anders Enqvist; Linus Härenstam-nielsen; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)