Förskolebarns möjligheter till utvecklande av förmågor och problemlösningsstrategier inom Montessori och Reggio Emilia

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: The comprehensive aim of the essay is to discuss the abilities of developing individual, communicative and cooperative skills, related to The Swedish National Agency for Education, for pre-school children in Montessori and Reggio Emilia-inspired pre-schools. The importance of the choice of pre-school for lifelong learning is discussed and examined. The two educational profiles are presented and the theories of communication, collaboration and individual work are the basis for the analysis of the results. The collection of empirical data is done through observations and interviews with pre-school children. First, the informants construct a fantasy animal on their own and then together with a partner. The results revealed some general patterns among the children in both pre-schools. About the communicative abilities no general pattern were found among the children. The Montessori pre-school provided good opportunities for individual abilities and the Reggio Emilia-inspired preschool good potential for developing skills in collaboration. The conclusion is that the choice of pre-school can have an impact on children’s continued learning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)