En tvärvetenskaplig studie av erkännandets betydelse i brottmålsprocessen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ida Berglund; [2018]

Nyckelord: Processrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)