I längden lär det än tå icke räckia til, at gifta idel Adel medh Adel : Om äktenskap över ståndsgränserna i stormaktstidens Sverige

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Historiska institutionen

Författare: Julia Grauers; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)