Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

Detta är en M1-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. Det finns många sätt att ta ut pengar ur företag för att pensionsspara men det finns många regler och bestämmelser som gör detta komplicerat. Egenföretagare tar ofta ut låga löner och betalar lite skatt men glömmer eller bortser ofta bort värdet med att betala skatt. Arbetets mål har varit att visa på några möjligheter att ta ut pengar ur enskilda näringsverksamheter och i aktiebolag. Enligt litteraturen är det vid låga löner olönsamt att ta ut pengar på något annat vis än att öka lönen. Det är först när man kommer upp till brytpunkter det är intressant att undersöka andra alternativ och deras lönsamhet. I arbetet undersöktes möjligheterna att ta ut pengar ur företag genom räntefördelning, öka lönen eller pensionsspara i företaget i fallet med enskild näringsverksamhet. I fallet med aktiebolag undersöktes möjligheterna att ta ut pengar genom utdelning, ökad lön och pensionsspara i aktiebolaget. Genom att använda Visma skatteprogram kunde korrekta egenavgifter beräknas för olika lönenivåer, för att ta reda på vad det kostade företaget vid olika lönenivåer. För att undersöka hur dessa alternativ artade sig under längre tid användes en Excel-modell som antog en tillförsel av pengar under 26 år och ett uttag av pengar under 22 år. Undersökningen visade att räntefördelning var ekonomiskt bäst i enskilda näringsverksamheter, i aktiebolag var ökad lön ekonomiskt bäst. I båda fallen var det sämst ekonomiskt att pensionsspara i företaget. Resultaten gäller enbart vid de parametrar som använts i arbetet och ska inte ses som generella eller vägledande. Enligt de intervjuade är det viktigt för företagare att åtminstone ligga på en lön på 30 000 kronor i månaden, eftersom då får man full sjukpenninggrundande lön. Det finns många fördelar med att öka lönen och de förmåner man får genom att betala skatt. Många egenföretagare använder möjligheterna att ta ut pengar ur företag på fel sätt, i alla fall om man tänker på pensionssparande. De pengar som tas ut genom utdelning i aktiebolag och räntefördelning går i de flesta fall till lyxkonsumtion. Utdelning och andra möjligheter att ta ut pengar genom företag bör användas först när man kommer upp i så höga löner att man behöver betala statlig skatt. Har man en bra pension kan det vara lättare att genomföra ett arvskifte eftersom man har en grund att stå på. En av slutsatserna i arbetet är att ta ut lön i högsta möjliga mån, upp till brytpunkterna för statlig skatt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)