Timmerbyggnader i Östergötland, "Dasein Nyborg, Spellinge"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Jag har studerat lokala timmertraditioner i Östergötland. Några byggnader härstammar från 1700 talet och är flyttade till platsen på 1940 talet.Jag har mätt upp på platsen och dokumenterat i ritningar. Jag har sedan lagt till tre nya byggnader som skapar ett gårdsrum tillsammans med de gamla. Platsen som jag ritat ska vara en kursgård och mötesplats för människor som vill lära sig mer om småskaligt odlande och djurskötsel.Turister och kursdeltagare ska ha en tillfällig boplats och utgångspunkt för vidare resor i arbete och fritid.Nyckelord för mitt projekt har varit Gemenskap Lokala resurser Kulturarv/hantverk Lärandemiljö Hållbarhet/ekologi

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)