Den feruktansvärda barndomen. En komparativ studie av tre barnpjäser av Staffan Göthe

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för litteraturvetenskap

Författare: Maria Andersson; [2008-08-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)