Tantstämpeln - En studie av strategier för ompositionering av varumärken inom modebranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker hur varumärken inom modebranschen kan bli kvitt ”tantstämpeln” och liknande negativa varumärkesassociationer. För att kunna göra det undersöks först relationen mellan ett varumärkes identitet och image, samt olika strategier för ompositionering. Eftersom det finns en mer eller mindre allmänkänd tantstämpel över Lindex används varumärket som ett specifikt exempel på ett generellt problem, och fyller därför en central roll i undersökningen. Som teoretisk referensram används litteratur inom strategisk kommunikation och marknadsföring, samt allmänna riktlinjer för att granska visuellt material. Undersökningen bygger på att ställa urvalet av material mot presenterad teori för att identifiera och diskutera strategier som kan tänkas användas, samt vara mer eller mindre effektiva, för att bli kvitt problem likt tantstämpeln. I undersökningens genomförande blev det tydligt hur varje beslut och strategi bidrar till att bygga upp en varumärkesidentitet som påverkar bilden av ett varumärke. Med det sagt finns det olika aspekter ett varumärke i Lindex position bör reflektera över, däremot går det inte att ge ett säkert svar på hur varumärken inom klädbranschen kan bli kvitt tantstämpeln.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)