Utanför eller innanför - vem bestämmer det? : En studie av utanförskap i Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar och Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

Författare: Jonas Larsson; [2014]

Nyckelord: Skönlitteratur; utanförskap;

Sammanfattning:

Bakgrund

Arbetat grundar sig i likheter mellan två skönlitterära verk. Utanförskap finns skildrat i de båda romanerna vilket jämförs med varandra. Utanförskapet handlar om homosexualitet, etnicitet och klass. Med hjälp av valda teorier diskuteras utanförskapen på liknande sätt. Familjekonstruktionen är i båda romanerna central och är ett av desätt utanförskapet visas upp genom.

Syfte

Syftet med arbetet är att analysera och jämföra utanförskapen i

Torka aldrig tårar utan handskar och Kalla det vad fan du vill.

Metod

Arbetet har en kvalitativ metod som bygger på analys av romanerna och att arbeta komparativt.

Resultat

Resultatet av arbetet har visat att utanförskapen i romanerna påminner om varandra. Att familjen är det viktigaste i båda romanerna framgår också, och är ett sätt ta sig ur ett utanförskap. Att konstruera en egen gemenskap, inte helt olik en familj är något som sker i båda fallen och är vad som hjälper huvudkaraktärerna att skapa tillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)