Upplevd resiliens i två högriskorganisationer

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)