Med vilken rätt? : En kvalitativ idéanalys angående mänskliga rättigheter och skyldigheter i Sverige 2021

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: This essay compares the theory of human rights and human responsibility to the reality in the Swedish government. The aim is to understand what the            philosophers in this case study are saying about human rights and responsibility. The essay also asks how the philosopher’s theories compare to the reality in the Swedish State.  When comparing the theory of John Locke, Jean-Jacques Rousseau and Robert Nozick to the Swedish government and laws we understand that Rousseau is the most conservative and yet the one out of the three philosophers that are closest to  Swedish State reality. Locke is not very different from Rousseau and a lot of how the Swedish State works is compatible whit his thoughts. Nozick, being the one that is most liberal, is then the one that has ideas that are most different from the Swedish State 2021 even though Sweden is known to be one of the most liberal and equal states in the world. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)