Är det rationellt för parterna bakom slöjan att välja maximinprincipen? : En kritisk granskning av Harsanyis argument mot Rawls i originalpositionen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)