Kopplade avtal inom innebandyn - Svensk avtalsrätt tillämpad på Svenska Innebandyförbundets tävlings- bestämmelser

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anton Enoksson; [2020-05-17]

Nyckelord: Idrottsjuridik; Innebandy; Avtalsrätt; Kopplade avtal;

Sammanfattning: I svensk avtalsrätt finns det något som kallas kopplade avtal, avtal som har ett naturligt samband och som är beroende av varandra. Kopplade avtal ska ses som ett avtal, de ska läsas som en enhet. I svensk innebandy använder man sig av två avtal, licensavtalet och kontraktet. Licensavtalet ges ut av Svenska Innebandyförbundet och reglerar endast spelarens åtagande till föreningen. Kontraktet är skrivet av parterna och reglerar parternas rättigheter och skyldigheter. Avtalen reglerar två olika saker och anses, enligt Svenska Innebandyförbundet, vara två separata avtal. Vid en övergångstvist tar man endast hänsyn till licensavtalet. Resultatet av detta är att en part kan bryta mot kontraktet men ändå hålla kvar motparten enligt licensavtalet. Uppsatsen syftar till att utreda om Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser är förenliga med svensk lag. Det kommer att göras genom att diskutera kopplade avtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)