En resa över havet : en studie av stockbåtens användning inom Erteböllekulturen med ett fokus på Tybrind Vig och Stralsund

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Sammanfattning: Log-boats within the Ertebölle culture have had a broad use in the society. From social usesas transport and communication devises to economical uses within hunting and fishing. Thelog-boats have been quite large, larger than log-boats in later periods. With a length of up to 10 meters and a width of 0,5-1 meter the log-boat have been big enough to carry a family andthere gear along the cost. Even though the long and narrow shape of the log-boat have made them mostly suitable for calm and shallow water they have still aloud the people of theErtebölle culture to cross major waters such as the sound between Denmark and Sweden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)